Όροι Χρήσης

  • Η εταιρία Business Net OE είναι ο ιδιόκτητης και διαχειριστής του διαδικτυακού τόπου www.bnart.gr. (ΒΝart). H εταιρία Business Net ΟΕ είναι εταιρία που απευθύνεται μόνο σε εμπόρους. Αιτήσεις εισόδου από ιδιώτες θα απορρίπτεται μετά από σχετική επεξεργασία της αίτησης εγγραφής και επικοινωνίας με τον αιτούντα.
  • Απαγορεύεται η αντιγραφή του φωτογραφικού και λοιπού υλικού της σελίδας. Οι φωτογραφίες και το λοιπό υλικό είναι προστατευμένο και δεν μπορεί να γίνει αντιγραφή.
  • Οι αναφερόμενες τιμές δεν περιέχουν ΦΠΑ ή και οποίο άλλο κόστος εξαγωγής ή διακίνησης των αντικειμένων και μπορούν να αλλάζουν χωρίς την προηγούμενη ενημέρωση των χρηστών - πελατών.
  • Οι παραγγελίες του θέτονται στην σελίδα δεν είναι δεσμευτικές ούτε για τον πελάτη ούτε για τον παραγωγό, μέχρι της οριστικοποίησης τους, που πραγματοποιείται με άμεση επικοινωνία της εταιρίας με τον πελάτη. Με την αποστολή της παραγγελίας σας, θα λάβετε μήνυμα στο mail που μας έχετε δηλώσει, ότι το αίτημά σας βρίσκεται στο στάδιο της επεξεργασίας από την εταιρία μας. Τα αιτήματά σας παραλαμβάνονται από εμάς με την επιφύλαξη ελέγχου διαθεσιμότητας των προϊόντων. Εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, θα λάβετε ενημέρωση για το στάδιο επεξεργασίας της παραγγελίας σας και την ημερομηνία παράδοσης.
  • Απαγορεύεται η χρήση των στοιχείων εισόδου από οποιονδήποτε άλλο εκτός του ατόμου που εκπροσωπεί νόμιμα την εταιρία - χρήστη. Ο επισκέπτης, από τη στιγμή, που θα δημιουργήσει λογαριασμό στην Ιστοσελίδα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για όλες τις πράξεις που διενεργούνται μέσω του προσωπικού του λογαριασμού με τη χρήση του προσωπικού του κωδικού (password) και οφείλει να δείχνει ανάλογη επιμέλεια για τη διαφύλαξη των ανωτέρω στοιχείων. Η Business Net ΟΕ συνιστά στους χρήστες να λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα ασφαλείας ώστε να αποφεύγεται η παράνομη ή μη εξουσιοδοτημένη χρήση της υπηρεσίας και του μυστικού κωδικού πρόσβασης σε αυτές από τρίτα πρόσωπα.
  • H Business Net ΟΕ δεν ευθύνεται σε περίπτωση δυσλειτουργίας, διακοπής λειτουργίας ή αστοχίας του υλικού (hardware) ή λογισμικού (software), που χρησιμοποιεί και επίσης δεν εγγυάται και δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για την ποιότητα, επάρκεια και ασφάλεια της επικοινωνίας για οποιοδήποτε σημείο του τηλεπικοινωνιακού δικτύου του παρόχου διαδικτυακών υπηρεσιών (ΙSP) ή άλλων δικτύων που απαιτούνται για την λειτουργία της ιστοσελίδας και δεν υπέχει ευθύνη για προβλήματα λειτουργικότητας του δικτύου που οφείλονται σε τρίτους φορείς και καθιστούν πρόσκαιρα ή και για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα την ιστοσελίδα μη διαθέσιμη.